پوشه کار جمعه بیست و سوم دی 1390 10:20

پوشه کار

یکی از انواع ابزارهای رایج در ارزشیابی توصیفی پوشه­ی کار است که نه فقط برای تعیین پیش­رفت تحصیلی دانش­آموز بلکه وسیله­ای برای آموزش و سنجش و ارزشیابی از دانش­آموز وخود معلم است؛ با این ابزار می­توان مهارت­های تفکّر،تحلیل انتقادی و راهبردهای فراشناختی را گسترش دهد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

کارگاه آموزشی معلمان ابتدایی چهارشنبه یازدهم آبان 1390 16:18

کارگاه آموزشی معلمان ابتدایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

برگزاری آزمون دوشنبه بیستم تیر 1390 12:47

برگزاری آزمون انتخاب گروه های آموزشی ابتدایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

مسابقه ی مجلات رشد دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 17:32

مسابقه ی اینترنتی مجلات رشد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

انتصاب معاون آموزش ابتدایی شنبه دهم اردیبهشت 1390 8:35

انتصاب معاون آموزش ابتدایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

نمایشگاه ابتکارات و اختراعات دانش آموزان و معلمان ابتدایی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

نمایشگاه پروژه ی علمی(جابربن حیان) یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390 13:48

نمایشگاه پروژه ی علمی(جابربن حیان)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

سنجش مبتنی بر عملکرد شنبه بیست و یکم اسفند 1389 7:56

سنجش مبتنی بر عملکرد


ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

تحویل پیک نوروزی شنبه بیست و یکم اسفند 1389 7:48
تحویل پیک نوروزی ۱۳۹۰
ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |

فرم داوری جشنواره ابتکارات و اختراعات دوشنبه شانزدهم اسفند 1389 7:44

ادامه مطلب
نوشته شده توسط کارشناس تکنولوژى و گروه آموزشی عمومی  | لینک ثابت |